En ikke helt vanlig dag på jobben 
(fra Høyesterett)

I rettssalen

En oppdragstur til Leksvik (Video)
 

Eiendomsoverdragelse

Aktuell dom: Om å legge ut bilder på nettet

Aktuell dom: Krav til lojalitet i kontraktsforhold

Kjennelse juli 2013 - Lagmannsretten: Mannens kreditorer fikk ikke medhold

Noen "freske dommer"

Livstid for 3. gangs tyveri

Eksempler som domstolen har løst

Misligholdsrenten (med historikk)

Truffet av golfball. Ble ufør.....

Bolig ved golfbanen tilsalgs - hanen som galer, blodhunden som uler - om opplysningsplikt

En avgjørelse fra jordskifteretten om skotsk høylandsfe og beiteskader
 


Kvinne giftet seg, ble oppsagt fra jobben...

Rettsmekling

Rettshjelpforsikring

Norge.no (off.info)

Nye bøtesatser fra 1.2.2005

Alkohol, fart og førerkortet

En tomtefestesak fra Leksvik 2014

Klagenemnd i stedet for domstol...rimeligere