Kvinner som gifter seg blir oppsagt.
Menn som gifter seg beholdt jobben.
Slik var det i 1937.
 

Lov om arbeidervern av 19 juni 1936 § 33, 3 a.
På grunn av en almindelig opinion hos et samvirkelags medlemmer hadde lagets styre i 1926 besluttet at gifte kvinner
ikke kunde fortsette i lagets tjeneste. I henhold til denne beslutning blev en ekspeditrise som giftet sig i 1937 sagt op.
Da en opsigelse på dette grunnlag ikke kunde sies å være foretatt av saklige hensyn,
men skyldtes « helt utenforliggende grunner », tilkjennes hun erstatning.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At saken kom til høyesterett viser at det ikke var åpenbart for alle at dette ikke var bra.
Verden går videre også i arbeidslivet.....