Advokat Carl Fredrik Hestbek

Overdragelse av bolig eller fritidseiendom.


 

 

Hvem hjelper deg til å gjennomføre ditt livs kanskje største forretning, eiendomsoverdragelsen ?

Dersom du selv finner en kjøper kan du spare titusener av kroner i meglerhonorar. Da trenger du kanskje kun bistand til gjennomføring av selve overdragelsen (motta kjøpesum,slette heftelser, tinglyse skjøte og pantobligasjoner).