Rettens symbol: 

Bind for øynene symboliserer upartiskhet, 
sverdet makt, 
vekstskålene rettslig prøvning.

Hovedforhandling i 
Frostating lagmannsrett.
I sorte kapper fra venstre: 

advokat Carl Fredrik Hestbek, 
lagdommer Ole Lund
lagdommer Gunnar Greger Hagen, 
lagdommer Nanne Kindt Grut, 
advokat Kåre Lundeland