Rettshjelpforsikring.

 

Du er kanskje ikke klar over at forsikringsselskapet i mange tilfelle dekker mesteparten av dine utgifter til juridisk bistand.

Ta kontakt med advokat Hestbek så skal han kunne fortelle deg om du har slik dekning.