Høyesterett - dom. 
--------------------------------------------------------------------------------
INSTANS: Høyesterett - dom. 
DATO: 1836-05-11 
PUBLISERT: Rt-1836-348 
SAKSGANG: L.nr. 150 
PARTER: Adv Petersen Actor mod Abigael Knudsdatter. 
--------------------------------------------------------------------------------
       Angjældende, der har udslaaet Straf for 1ste og anden Gang begaaet Tyverie, er imod sin Benægtelse, deels ved Vidner, deels ved Indicier overbeviist om at have stjaalet i en Boutik et til 40 Spd. værdsat Stykke Klæde og fra sin Vært et Stykke Kjød. 

       Ved Underretsdom i Christiania af 25de Febr. og Agershuus Stiftsoverretsdom af 14de Marts d. A., der i Høiesteret er stadfæstet, er Angjældende for 3die Gangs Tyverie tilfunden Tugthuusarbeide paa Livstid. 

--------------------------------------------------------------------------------