Klagenemnder - et rimelig alternativ eller supplement til domstolen.
 
Boligtvistnemnda
Behandler tvister om bygging eller kjøp av nybygde boliger og hytter, også tilbygg. 
Gjelder tvister mellom kjøper og entreprenør, og inkluderer alt arbeid som 
utføres i slik sammenheng. Du kan altså ikke klage på kjøp av gamle boliger. 
Dette er en av de få nemndene som koster penger å benytte seg av: 
kr 1.075 for en nemndsbehandling.
Klagenemnda for vask og rens
Har du hatt kjolen din til rens, og ikke er fornøyd, kan du ta saken til denne nemnda. 
De du klager på må være medlem av Norsk Renseri- & Vaskeriforening. 
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Her kan du ta saker om salg av "elektroniske kommunikasjonstjenester". 
I praksis vil det som oftest si telefoni, bredbånd og innholdstjenester. 
Klassiske saker her er klager på dyre telefonregninger i forbinnelse 
med surfing i utlandet eller SMS-tjenester, samt klager på feil og 
mangler på bredbåndet. 
Pakkereisenemnda
En pakkereise defineres som en reise som inneholder minst to av disse tre elementene: 
"Transport, innkvartering eller annen turisttjeneste". 
Typiske saker er klager på mangler ved hoteller eller problemer med bagasje. 
Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet
Om du føler at advokaten din tar seg for godt betalt, eller at hun opptrer 
"i strid med god advokatskikk, domstolsloven eller annen lov", 
kan du ta klagen din videre til denne nemnda
Parkeringsklagenemnda
Som vi har skrevet før: Det nytter å klage på parkeringsbøter. Og denne nemnda er 
stedet å gjøre det. Eneste kriteriet er at boten ble gitt av et privat parkeringsselskap 
som er med i ordningen, altså ikke av kommunale parkeringsvakter. 
Elklagenemnda
Her kan du ta problemer med strømleverandøren eller netteieren din. 
Typisk klager på feil i strømregningen eller skade på utstyr som følge av 
variasjon i spenning. 
Pasientskadenemnda
"Har du fått en skade forårsaket av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie 
eller informasjonssvikt i norsk helsevesen?" spør denne nemnda. Om svaret er ja, 
kan de forsøke å hjelpe deg. 
Finansklagenemnda
Denne oppstod i 2010, og er en sammenslåing av Bankklagenemnda 
og Forsikringsklagenemnda. Her kan du ta klager mot bank, 
forsikringsselskap, finansieringsselskap, kredittforetak, 
fondsforvaltningsselskap eller utenlandske kreditt- eller finansinstitusjoner. 
Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglings-tjenester
Her kan du ta opp tvist med en megler, enten du er kjøper eller selger. 
Du trenger ikke være kjøper eller selger heller, men en av "øvrige interessenter". 
Forbrukertvistutvalget
Dette er ikke en klagenemnd. Så hvorfor ta det med her? Jo, fordi 
finner du ikke en passende nemnd, er sjansen stor for at det er 
dette utvalget som kan forsøke å hjelpe deg. Saken må 
ha blitt prøvd via Forbrukerrådet først, så du kan ikke 
gå direkte til utvalget. 
Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider
Foreldre får feks skolebilder. Da er det greit å vite at det finnes en egen nemnd, 
opprettet sammen med Norges Fotografforbund. 
Inkassoklagenemnda
Har du fått inkasso på en regning du mener du ikke skal betale? 
Transportklagenemnda (Flyklagenemnda)
Her klager mange på blant annet flyoverganger de ikke har rukket fordi andre 
fly har blitt forsinket, og problemer med bagasje. Men nå også for togreiser
og den heter derfor nå Transportklagenemnda. Her kan man også ta tvister 
om alle typer problemer rundt togreiser, fra bestilling til selve reisen. 
Klagenemnda for bilutleie
Behandler tvister mellom bilutleie-kunder og bilutleie-firmaer om 
bilutleieren er med i Norges Bilutleierforbund. 
Klagenemnda for gravferdstjenester
Det koster å benytte gravferdstjenester, og dermed oppstår det også her tvister. 
Dette er klagenemnda du skal gå til om du hatt problemer med gjennomføring 
av tjenestene, eller prisene. 
Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom
Rørleggere, murere, gartnere, snekkere og andre håndverkere 
må stå til ansvar i denne nemnda, så lenge de er med i de største organisasjonene. 
Her kan du klage på for eksempel dårlig utført arbeid.