Oppstart av planarbeid
Karmøy, Bøneset - Reguleringsendring

På vegne av Norcem AS utarbeides privat forslag til detaljregulering,
reguleringsendring av reguleringsplan 423 Bøneset.
 

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Annonse Oppstart