Lokale regler på Byneset:

1. Ikke flyttbar, kunstig hindring
a) Deler av vanningsanlegget
b) Nyplantede trær med støttepinner

2. Veier
Veier er ikke en integrert del av banen. Fritak etter regel 24-2 b.

3. Kraftledning med tilhørende stolper
Dersom en ball treffer kraftledning eller tilhørende stolper, må ny ball spilles.

4. Steiner i bunkere
Steiner i bunkere er flybbare hindringer (regel 24-1).

5. Begrensning av spill
Fairway hull 8 (17) er "Utenfor banen" (regel 27-1) ved spill på hull 9 (18) på Nord.