Ing. Kenneth Jenssen

                                Trondheim
                                Mob.tlf. 4160 2202
 
 
 
 

                                Jeg har mer enn 30 års erfaring som anleggs- og vedlikeholdssjef
                                for en større industribedrift og kan påta meg oppdrag
                                innenfor bygg og vedlikehold av bolig- og hytteeiendommer.

                                Pålitelig, rimelig og rask.
 
 
 
 
 

                                Ta kontakt:  Email: Ing. Kenneth Jenssen