Oppstart av planarbeid
Hårberg - Reguleringsendring

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved 
oppstart av planarbeid/endring av reguleringsplan R307B3 med ny
bestemmelse om en stk boligtomt. Det er vurdert at planendringen
ikke utløser krav om konsekvensutredning etter gjeldende forskrift.

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Referat oppstartsmøte
Varslingsbrev
Annonse Oppstart