"Duverden"                                                                                                                                                                                                                                   Det var på sensommeren 2001. Vi sto noen ved første tee på sydbanen og ventet på at noen andre skulle slå ut før oss. Andremann i flight'n stilte seg opp, i full konsentrasjon rettet han blikket nedover mot green'n, så ned på ballen og dro til med alt han hadde av rå muskelkraft. (Han var tungtransportsjåfør med masse muskler: Her skulle det vel være mulig å nå green'n på et slag.)  Med driver traff han ballen med en enorm kraft og den fór avgårde i 90 graders vinkel. Med en hastighet på ca 120 km/t traff han 50km-skiltet på riksveien som ga en klokkelyd i overkant av det Spongdal kirkeklokker har. Det ble stille i paret, hvoretter spilleren utbrøt stille: "Duverden". Noe han hadde helt rett i. (cfh)
 

Handicapregulering og selskapsrunder.
Dersom du spiller 18 hull med 37 poeng og bedre, men  ikke regulerer ned din hcp, da er du en "Handicapsnok". I følge golfreglene SKAL du skrive deg ned, jf handicapbestemmelsene pkt 2.3.5.1.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du en god golfhistorie fra Byneset så send den til meg: hestbek@online.no