§
Advokat Carl Fredrik Hestbek
MNJF
alm. praksis
med særskilt rett til eiendomsmekling
§
 
+47 4818 6945 - Skype: hestbektrondheim
  e-mail: hestbek@online.no
 

 


 


 


 
 

 


Ta kontakt for en uformell prat.
En advokat som gjerne gir deg juridisk bistand av god 
kvalitet gjennom personlig engasjement i din spesielle sak. 

 

 Bygg først, spør siden
(går sjelden bra)
Oppdragsvilkår

 
OPPSTART AV PLANARBEID
I medhold av plan- og bygningslovens §§12-8
varsles oppstart av privat reguleringsendring for 
gnr 1 bnr 132 i Melhus kommune.

Formålet med revisjonen er å endre planformålet 
for eiendommen fra jord og skogbruk til boligbebyggelse 
som er i samsvar med etablert bruk.

Planområdet er ca 1800 m² og gjelder kun 
Gnr 1 bnr 132 i Melhus kommune.

Plankonsulent er 
E Mylius Arkitektkontor MNAL sammen med
Advokat Carl Fredrik Hestbek 
Opplysninger om planarbeidet vises på
www.hestbek.no og ved henvendelse til Hestbek, 
tlf 4818 6945.

Innspill til planarbeidet sendes advokat Carl Fredrik Hestbek, 
Smørblomstveien 44, 7050 Trondheim eller 
advokat@hestbek.no innen 15.12.2017

Endring av reguleringsplan
Hårberg gnr 138 bnr 1 i, Rissa kommune. 
R307B3 Hårberg hytteområde.

Planfaglig konsulent: Advokat Carl Fredrik Hestbek

Formålet er å regulere inn bolig i planområdet.

Planen er vedtatt.

Reguleringsplan Karmøy, Bøneset 
Godkjent 05.10.2012. Høringsfrist 31.08.2012
Forslagstiller Norcem AS
Planfaglig konsulent: Advokat Carl Fredrik Hestbek

Se infoside her
Landbrukseiendom Vanvikan, Leksvik, Solgt
gnr 115 bnr 6, Ca 1 km fra sentrum Vanvikan. 
Verdivurdering kr 1.900.000
Oppdrag for COOP/For salg Årnes, Åfjord,
 Forretningseiendom, leilighet Solgt
Oppdrag for COOP, Fosen Solgt
Lysøysund, Bjugn
Bensinstasjon/verkstedhall 

Oppdrag for Norcem AS
Fredrikstad, sementsiloanlegg Solgt

Oppdrag for COOP
Forretningseiendom, bolig Ørlandet Solgt

Overdragelse av eiendomsselskap/aksjesalg
bestående av 8 utleieleiligheter, Trondheim Solgt
Solgt
Brekstad, Ørland kommune, Fosen